ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Вашата Количка

Оглед и консултации

Оглед и консултации

Климатиците и отоплителните уреди като цяло са ежедневие за съвременния потребител, който често е запознат с това какво търси и намира сам подходящото решение. Намирането на най-добрият уред за отопление или охлаждане, на дома или офиса не приключва с избора на желаната за целта техника, а включва също така и правилна преценка за нейната ефективност и възможност за внедряване в средата. Какво означава това? Самата покупка на климатик не означава, че сме взели най-доброто решение, напротив – редица технически детайли, с които няма как потребителят да е запознат, могат да наклонят везните в друга посока.

Условия за оглед

Огледите се извършват безплатно в рамките на гр.София, а около гр.София се запалащат ,като сумата която трябва да се плати е 20лв. с включен ДДС ,като при закупуването на климатичната система се приспадат от стойността на покупката.

Огледът представлява предварителен преглед от специалист на мястото за монтаж на уреда и включва:

-Запознаване с помещението (помещенията) за монтаж.
-Преценяване на спецификите и характеристиките на обекта.
-Запознаване с работния проект (в случай че има разработен такъв).
-Консултация с клиента, относно неговите нужди, изисквания и предпочитания.
-Предложение за възможни места за монтаж и препоръки относно най-подходящото.
-Отговор на всички възникнали от клиента въпроси, касаещи монтажа на уреда.
-Можете да заявите Вашият оглед чрез попълване на онлайн формуляр по-долу, след което предварително ще съгласуваме с вас удобното за целта време.

Заявка за Оглед

Тест за сигурност