ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Вашата Количка

Общи условия за ползване

Общи условия за използване на уебсайта на магазин “Климат Шоп” ЕООД


Запознайте се с условията по-долу, преди да използвате този уеб сайт. С посещението на сайтa Climatshop.bg неговото разглеждане и поръчка на продукти, Потребителят се задължава да спазва настоящите Общи условия. Условията са задължителни за всички Потребители.

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между “Климат Шоп”ЕООД (наричан по-долу Climatshop.bg Сайт, или Доставчик) от една страна и Потребителите на електронни (Интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн Climatshop.bg и поддомейните му (наричани за краткост Сайт), както и отношенията със същите, когато използват информационните и търговски услуги предлагани от “Климат Шоп” ЕООД (наричани за краткост Услуги).

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ


Наименование на доставчика "Климат Шоп" ЕООД с Управител : Нелина Илиева
Седалище и адрес на управление : гр. София , ул. Любляна 42, ап. 27
Адрес за упражнение на дейността: гр. София, ж.к.Овча купел, ул. Любляна 34а /партер
Данни за кореспонденция:  гр. София , ул. Любляна 42, ап. 27, Email: [email protected]
тел: +359 890 100 112 и Вписване в публични регистри: ЕИК 205175429
Номер на удостоверение вписан в Регистъра за администратор на лични данни с номер : № 30550
"Климат Шоп" ЕООД е собственик на страницата Climatshop.bg, която представлява електронен магазин за продажба на климатична, отоплителна, охладителна и битова техника.
„Потребител“ е всяко физическо или юридическо лице, което посещава сайта и е съгласно с настоящите Общи условия. Ако Потребителят не е съгласен с Общите условия, няма право да използва сайта.


2. ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПУБЛИКУВАНИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ МАТЕРИАЛИ И СТОКИ


Потребителят разбира и приема обстоятелството, че информационните материали и Сайта се предоставят "във вида, в който са" и това, че Сайта не поема никаква отговорност за навременността, изтриването и невъзможността да бъде доставена информация относно завършени поръчки на Потребителя, негови или на други Потребители, мнения и оценки за продукти, информация за неналични продукти, както и за нанесени щети, пропуснати ползи и други вреди, настъпили след, в резултата на или поради използване на Сайта. В случай, че в следствие на използването на този Сайт доведе до възникването на вреди, за които е необходим ремонт или поправка на оборудване или информация, Потребителят поема цялата отговорност и всички разходи, свързани с отстраняването на нанесените вреди.

Всички информационни материали в сайта Climatshop.bg попадат под защита на Закона за авторското право и всяка злоупотреба е наказуема. Абсолютно е забранено копирането, публикуването и разпространението на публикуваните материали с каквато и да е обществена или търговска цел. Забранено е публикуването на материалите в други сайтове, под каквато и да е форма. По желание на трета страна да публикува част от информационните материали, е задължително това да става след изрично, писмено разрешение от Управителя на “Климат Шоп”ЕООД. Всяко друго действие е
противозаконно и следва да бъде третирано като такова.

Всички стоки, публикувани на сайта Climatshop.bg са посочени с цени в български лева и ДДС.

"Климат Шоп" ЕООД не носи отговорност ако инфорацията публикувана от производителите на стоките, относно технически характеристики и параметри е невярна. “Климат Шоп” ЕООД не носи отговорност ако публикуваната информация не е актуална. Някои от публикуваните продукти е възможно да не са налични в момента. За актуална информация, относно наличността на продуктите, може да се свържете с консултантите на “Климат Шоп”ЕООД, на посочените в сайта телефони. “Климат Шоп” ЕООД си запазва правото по всяко време и без предупреждение да прави промени в публикуваните материали, услуги, продукти, софтуера и функционалностите на сайта Climatshop.bg

3. РЕГИСТРАЦИЯ И ПОКУПКА ОТ САЙТА Climatshop.bg


Всеки Потребител има право да закупи стока от “Климат Шоп” ЕООД, на цена посочена в сайта. С цел по-лесна идентификация, Потребителят има право да се регистрира в сайта, като попълни контактната форма за регистрация. Регистрацията се извършва чрез имейл на Потребителя и парола. Потребителят носи пълна отговорност за всички действия, които извършва след идентификация с потребителско име и парола в сайта.

Потребителят може да направи поръчка в Climatshop.bg и без регистрация. Необходимо е да предостави еднократно всичките си лични данни, които се изискват за осъществяването на покупко продажбата.
Всеки потребител има право да избере стоката, количеството, начина на плащане и вида на доставка. Потребителят е длъжен да заплати в пълен размер цената на стоката, обявена в сайта.

4. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ. ПОЛИТИКА НА КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ


Приемайки настоящите условия, Потребителите, които са попълнили регистрационната форма изрично се съгласяват предоставените от тях Лични данни да бъдат обработвани от Climatshop.bg , по електронен път, при доставка на поръчани стоки или услуги и при необходимост от помощ, от служител на “Климат Шоп” ЕООД.

Всички доброволно предоставени от Потребителя Лични данни и други Данни, които го идентифицират в процеса на ползване на Сайта се съхраняват, обработват и използват за целите на поддръжка на определени функционалности на предлаганите услуги и за целите на рекламата на стоки и услуги предлагани от Climatshop.bg.

Climatshop.bg изрично уведомява Потребителя, че предоставените от Потребителя Лични данни не се отстъпват на трети лица за рекламни и промоционални цели.

Climatshop.bgси запазва правото да използва IP адресите и други данни на Потребителите за разкриване идентичността им в случаите, когато това е необходимо в изпълнение на закона, юридически процедури или за да се спазят настоящите условия.

5. ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКА И/ИЛИ УСЛУГА ОТ САЙТА Climatshop.bg. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ


Потребителят има право да поръчва всички стоки и услуги, посочени в сайта на “Климат Шоп” Комфорт" ЕООД При извършване на поръчката Потребителят има право да избере вида, марката и модела на стоките и количеството им, условията за плащане, начина и сроковете за доставка, според предложените на сайта възможности.

По всяко времe, преди окончателното потвърждение на направената поръчка, с попълването на формата за онлайн покупки, Потребителят има право да извършва промени в избраните от него стоки и услуги.

При извършване на поръчка на сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с “Климат Шоп” ЕООД за покупко-продажба на избрания артикул, регламентирани с настоящите Общи условия, като направената поръчка се счита за утвърдена, след получаване на потвърждение от страна на Climatshop.bg , съдържащо всички гореизброени параметри и съгласно инструкциите, посочени в Сайта.

Climatshop.bg има право да променя цените, посочени в Сайта по свое усмотрение, по всяко време и без да е длъжен да уведомява предварително Потребителите. Потребителят е длъжен да заплати цената, която е била посочена на Сайта по време на извършване на поръчката, независимо дали е по-ниска или по-висока от актуализираната цена. При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде
изпълнена, Climatshop.bg има правото да откаже изпълнението на поръчката, като не дължи друго обещетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатени и/или депозирани от Потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

Начините на плащане в сайта Climatshop.bg са в брой, при посещение на физически магазин на с “Климат Шоп” Комфорт" ЕООД, по банков път, директно от Climatshop.bg, чрез VPOS /през системата „Борика“, с ППП (Пощенски паричен превод) при доставка и на изплащане, чрез кредит от финансова институция.

При плащане през системата на „Борика“, банков превод,поръчка на стока на изплащане чрез или „Уникредит“, моля първо проверете за наличност на тел. +359 890 100 112

6. УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОКУПКА НА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ САЙТА


Всеки потребител, който желае да закупи чрез онлайн магазина стока на изплащане, следва да кандидатства пред финансова институция за получаване на кредит.

Право да кандидатства за отпускане на кредит има само потребител, чиято конкретна онлайн поръчка е с обща онлайн цена (без цената на доставка), равна или по- голяма от 300 (триста) лева, независимо от броя и единичната продажна цена на стоките включени в поръчката.

Кандидатстването се извършва: само онлайн, само чрез сайта, посредством кликване върху бутона "НА ИЗПЛАЩАНЕ", след което се следва предвидената процедура. Условията, на които потребителят следва да отговаря, за да му бъде отпуснат кредит, се определят едностранно от финансовата институция, съобразно кредитната й политика "Климат Шоп" ЕООД, не участва по какъвто и да е начин в кредитирането на покупката, както и в което и да е от отношенията във връзка с кредитирането, включително, но не само в определянето на условията за кандидатстване за кредит, одобрението или отказа за кредитиране, определянето на условията и срока на договора за кредит, в случай на неизпълнение - в предприемането на предвидените в закона действия свързани с принудително изпълнение и др.“

“Климат Шоп” ЕООД, не е представител и не извършва посредническа дейност в полза на която и да е търговска банка.

7. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА


Всяка поръчка, направена от Climatshop.bg, ще бъде доставена до посочено от Потребителя място. Срокът на доставка е от 24 часа до 7 дни, след потвърждаване на поръчката, направена от Потребителя.

Доставката на стоки, закупени на изплащане, чрез онлайн магазина, се извършва само след като “Климат Шоп” ЕООД, бъде надлежно уведомен от финансовата институция, че кандидата е одобрен, с предмет кредитиране в пълен размер на съответната поръчка. Срокът за доставка на закупената на изплащане стока е от 24 часа до 7 дни дни и започва да тече от момента, в който Climatshop.bg, получи уведомлението по предходното изречение и се свърже с кандидата. При получаване на заявената стока, потребителят подписва Договора за потребителски кредит и застрахователните сертификати, в случай, че е избрал защитен кредит. За целите на Договора за потребителски кредит с финансовата институция, кредитополучателят подготвя предварително копие от своята лична карта, на което пише собственоръчно "Вярно с оригинала" и подписва. Копието от личната карта се предава на куриера, който го предава директно на финансовата институция.

Доставката се изпълнява въз основа на данните (собствено име, фамилно име и ЕГН, адрес за доставка - служебен или настоящ адрес) посочени от клиента в Договора за потребителски кредит. Получаването на стоката се извършва лично от лицето сключило договора за кредит, след като удостовери самоличността си, чрез представяне на документ за самоличност.

8. ОТКАЗ ОТ ЗАКУПЕНА СТОКА И ПРЕКРАТЯВАНЕ


Според действащото законодателство, Потребителят има право да се откаже от една или повече от поръчаните стоки в 14 дневен срок. Oтказът от покупка е приложим само за потребители, които са физически лица. Транспортните и други разходи, по връщането на стоката, е за сметка на Потребителя.

В този случай потребителят има правото да уведоми Climatshop.bg, в писмен вид за отказа от покупка(чрез писмо по пощата или e-mail), без санкции и без назоваване на причина в рамките на 14 работни дни от датата на получаване на стоката, ако са спазени условията по-долу:

Върнатият продукт трябва да бъде в същото състояние, в което е бил доставен (в оригиналната опаковка с всички аксесоари, с етикети, които са непокътнати и документите, които го придружават). Разходите за върнатите продукти се поемат от Потребителя, а възстановяване на стойността на продукта се извършва до 30 дни от връщането. В случай, че плащането е направено с банкова карта, възстановяването на суми става, чрез нареждане на обратна операция по картата в срок от 30 дни.

Ако продуктът бъде върнат в състояние, в което не може да бъде продаден като нов, Climatshop.bg, си запазва правото да изискаме такса от Потребителя за привеждането му в началния му вид (ако е възможно) или за да покрием разликата в цената, получила се при продажбата на продукта втора ръка или по избор на клиента, можем му доставим продукта обратно, за негова сметка.

Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в 54, ал. 3 (когато потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от търговеца) и чл. 55 (когато потребителят упражни правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и когато търговецът не е предложил да прибере стоките сам, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на търговеца или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е съобщил на търговеца за решението си да се откаже от договора по чл. 52) от Закона за защита на потребителите в 14-дневен срок, считано от датата на: 1. сключване на договора - при договор за услуги; 2. приемане на стоките от потребителя.

Потребителят може да се откаже от договора като попълни и изпрати на електронния адрес на търговеца попълнен от първия формуляр за отказ от договора .

10. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ


С всяка поръчка за стоки, подлежащи на гаранционно обслужване "Климат Шоп" ЕООД,прилага гаранционна карта включени условията за гаранция, данните на стоката и гаранционните срокове.

“Климат Шоп” ЕООД, си запазва правото да откаже гаранционно обслужване на стоката при:

а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;

Гаранцията не покрива дистанционно управление, механични счупвания и компоненти на продукта с ограничен срок на годност (батерии, консумативи и др.). Гаранционното обслужване се извършва от посочения сервизен център, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.

11. ДРУГИ


Climatshop.bg има право да променя едностранно всички условия за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта, без предварително уведомление до Потребителя.

Climatshop.bg си запазва правото да изпраща на Потребителя съобщения, свързани с нови продукти и услуги, с промоции и/или с промени в условията и начините за доставка на предоставяните стоки и каквато и да било друга информация, публикувана на Сайта.

“Климат Шоп” ЕООД, администрира този Сайт и неговото приложение е валидно само за територията на Република България. Climatshop.bg декларира, че материалите или услугите, посочени в този Сайт, не са подходящи или достъпни извън територията на Република България и съответно достъпът до тях от територии, извън посочената територия, е невалиден.

Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани онлайн, чрез Сайта на Climatshop.bg, на формата за въпроси и запитвания, или чрез Консултант на тел. +359 890 100 112, в рамките на работното време: от 8:30до 18:00 часа, от понеделник до петък.

Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, като публикуването им на Сайта се счита за уведомяване на потребителите за измененията. При използване на Сайта Climatshop.bg Потребителите се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и приложимото за предоставяните на Сайта стоки и услуги законодателство на Република България, включително и международното законодателство.


ПОТРЕБИТЕЛЯТ СЕ СЪГЛАСЯВА С УСЛОВИЯTA ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ УСЛУГИТЕ НА Climatshop.bg, С НАТИСКАНЕ (КЛИКВАНЕ) НА ВСЕКИ ЕДИН ОБЕКТ, ЛИНК ИЛИ БУТОН НА САЙТА НА Climatshop.bg, КАКТО И С ЛИНКА КЪМ НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ И СЕ СЧИТА, ЧЕ Е ЗАПОЗНАТ С ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ, ПРИЕМА ГИ И СЕ ЗАДЪЛЖАВА ДА ГИ СПАЗВА.