ПРОДУКТОВ КАТАЛОГ
Вашата Количка

Извънредно положение - COVID-19 мерки за безопастност


Уважаеми клиенти, във връзка с обявеното извънредно положение в страната, Ви уведомяваме, че шоурумът ни в гр. София, ул. Суходослка 68А продълважа да работи.


В тази връзка "Климат Шоп" ЕООД подхожда отговорно във връзка с мерките за ограничаване на разпространение и овладяването на COVID-19, като строго спазваме всички санитарно-хигиенни изисквания:

  • Пълна дезинфекция на търговския обект сутрин преди отваряне.
  • Измиване и дезинфкеция на всички контактни повърхности и под.
  • В обекта се допускат само по 1 клиент едновременно.
  • Не се допускат клиенти във видимо не добро здравословно състояние.
  • Спазване на дистанция от 2 метра между служител – клиент.
  • В търговския обект е задължително ползването на предпазна маска.


Нека бъдем отговорни един към друг и да съхраним здравето си!


19 март 2020 г.,
"Климат Шоп" ЕООД