Подарък климатик Bosch Climate 5000

Участвайте в играта на climatshop.bg и спечелете климатик Bosch Climate 9000BTU с безплатна доставка

За да се включите в томболата са необходими 2 стъпки

 1. Харесайте страницата ни climatshop.bg
 2. Споделете тази публикация

Късметлията ще бъде изтеглен на 15 септември


Условия за играта


I. Общи Разпоредби


 1. Тази игра се организира от climatshop.bg (седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Красна Поляна, бл. 15)
 2. Период на играта: 24.07.2019г. -15.09.2019г..
 3. Участието в играта не е обвързано с покупка.
 4. Играта се организира и провежда само на територията на Република България и е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България, без ограничения на възраста, с изключение на служителите на climatshop.bg, членове на техните семейства, както и всички, взели участие в организацията и провеждането на играта.
 5. Участвайки в тази игра, участниците приемат да се ангажират с тези общи условия и да спазват техните разпоредби.
 6. Организаторът си запазва правото по всяко време да отстрани от играта лица, които не отговарят на условията, посочени в Правилата за участие.


II. Механизъм на Играта


 1. Да хареса страницата на climatshop.bg във фейсбук.
 2. Да сподели публикацията с информацията за играта публично.


III. Награда


 1. Получаване на наградата
 • В рамките на кампанията ще бъде раздаден 1 брой климатик Bosch Climate 5000 на един участник.
 • В наградата не е включен монтаж на климатика.
 • Печелившият участник ще бъде изтеглен на томболен принцип от екипа на climatshop.bg
 • Печелившият участник ще бъде изтеглен и обявен на 15.09.2019г. чрез специална публикация във фейсбук и тук на страницата на climatshop.bg.
 • Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда.
 • Наградата ще бъде предоставена на печелившият участник лично от Организатора или от Партньора, който е осигурил съответната награда по начин, допълнително уговорен между съответното юридическо лице и участника.
 • Печелившите участници, не потърсили наградата си в десет-дневен срок от спечелването ѝ, автоматично губят правото си на нейното получаване.


IV. Лични данни


 1. Включвайки се в настоящата игра, climatshop.bg няма да събира лични данни на участниците. Участниците се включват в играта със профилите си във фейсбук.
 2. Лични данни ще бъдат поискани единствено и само на печелившият участник - имена, данни за контакт и др.
 3. Участвайки в тази Игра, участниците приемат да спазват настоящите Официални Правила и предвидените в тях условия и срокове, както и правилата на Фейсбук като платформа, в която се осъществява промоцията.